KEMENANGAN

RENUNGAN : Daniel 6 : 4-14, 20-29

Suatu kali Daniel menghadapi satu tantangan yang berat bahkan maut mengancam hidupnya. Pada waktu itu para pejabat tinggi kerajaan iri hati dengan dia, mereka membujuk raja untuk membuat satu peraturan. Peraturan itu adalah untuk tidak melakukan permohonan doa kepada siapapun kecuali kepada raja. Daniel yang setiap hari mencari wajah Tuhan tidak dapat melakukan peraturan itu, sehingga ia harus menghadapi gua singa sebagai hukumannya. Daniel berdoa memohon pertolongan Tuhan namun seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya dan ia kemudian dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi yang terjadi adalah Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu karena malaikat Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Daniel bukan hanya lolos dari cengkeraman maut, namun sebagai ‘bonusnya’ seluruh kerajaan menjadi mengenal Tuhan dan percaya kepadaNya. Tuhan juga menaikan pangkat Daniel di kerajaan itu.

DEKLARASI: Ibrani 13 : 5b : Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: FILIPI 1-2