SETIA

RENUNGAN:  Ibrani 3 : 7 – 19

Dosa bangsa Israel yang mengakibatkan mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian adalah ketidaksetiaan, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan selama 40 tahun, namun mereka tetap tidak percaya, tetap tidak taat dan memberontak. Mereka bukannya mensyukuri setiap pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, malahan mereka semakin melawan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Bahkan banyak dari mereka malah murtad dan berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Hari ini kita akan menilik hati kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi kita. Apakah tidak ada ‘berhala-berhala’ lain di dalam hati kita, yaitu sesuatu yang lebih kita utama dibandingkan Tuhan. Biarlah kita tetap berjaga-jaga dengan tetap setia kepadaNya dan senantiasa mengucap syukur dengan apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita sampai Ia datang yang kedua kalinya nanti.

DEKLARASI: Mazmur 37 : 3 : Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya berjanji untuk setia mengiring Tuhan. Saya akan meminta Roh Kudus untuk memampukan saya.

 DOA: Saya akan berdoa bagi orang-orang yang saya kenal yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat dalam hidupnya