MENGHORMATI TUHAN

RENUNGAN : Ayub 1:1-22.

Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada waktu iblis mengambil semua kekayaan, keluarga dan kesehatannya, Ayub tetap tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kehidupan Ayub menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat menghormati Tuhan. Ayub mengenal Tuhan sebagai Allah yang maha besar dan berdaulat penuh atas hidupnya. Rasa hormat Ayub yang begitu besar kepada Tuhan, menggerakkan hati Tuhan untuk memulihkan kehidupannya dari apa yang iblis telah curi dari hidupnya Menghormati Tuhan bukan saja diukur dari rajinnya kita ke gereja ataupun pelayanan tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin kita menghormati Dia maka mujizatNya akan terjadi dalam hidup kita.

DEKLARASI : Yohanes 5:23: Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang
mengutus Dia.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: IMAMAT 23-25