HATI YANG BARU

RENUNGAN:  Yehezkiel 36:26-27; Amsal 27:19

Keadaan sekitar seseorang dapat memperngaruhi keadaan hati orang itu. Apabila dia hidup ditengah orang-orang yang selalu tidak puas, pemberontak, selalu membicarakan kejelekan orang lain maka lama kelamaan orang itupun akan menjadi sama dengan lingkungannya. Sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus, Roh kudus ada didalam hati kita,pastikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus akan memberikan hati yang baru, sehingga setiap hari kita akan menjadi lebih taat kepada Tuhan. Kisah 1:8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita maka kita akan menerima kuasa. Kalau kita dalam kondisi penuh Roh Kudus setiap hari, kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kita maka hidup kita bukan dipengaruhi lagi oleh lingkungan tetapi justru akan membawa pengaruh yang baik terhadap lingkungan. Roh Kudus sedang dicurahkan dahsyat pada hari-hari ini, Dia sedang mengerjakan hal-hal baru dalam hidup seseorang. Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari akan mengalami hal yang baru setiap hari dan hati yang baru dalam melakukan semua yang Tuhan perintahkan dengan sukacita.

DEKLARASI:  Kisah 1:8: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

TINDAKAN: Saya akan berdoa dalam Roh Kudus setiap hari.

DOA: Saya akan meminta Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus kembali, dan memberikan kuasa bagi saya untuk dapat membawa pengaruh yang baik bagi sekeliling saya