UTAMAKAN TUHAN

Ayat bacaan: Matius 6 : 25 – 34

Ayat kunci: Matius 6 : 33 : Tetapi cari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Orang yang mementingkan diri sendiri merupakan salah satu ciri dari anak Tuhan yang masih bayi rohani. Mereka tidak perduli dengan kepentingan orang lain maupun kepentingan Tuhan, namun mereka terus pusing dengan kepentingan diri mereka sendiri. Sebaliknya anak Tuhan yang dewasa rohani, mereka senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain maupun Tuhan di atas kepentingan mereka sendiri. Mereka akan mengutamakan Tuhan dan pekerjaanNya di atas urusan-urusan pribadi mereka sendiri. Firman Tuhan mengatakan justru pada waktu kita melepas keinginan kita dan mengutamakan KerajaanNya malah Tuhan akan memberkati kita dengan semua yang kita perlukan secara berlimpah-limpah. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat dan kita dengar akan ditambahkan sekalian bagi kita (1 Korintus 2 : 9).

Belajarlah untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka kita akan terheran-heran melihat berkatnya bagi kita.

Melakukan Firman:
Saya akan belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi saya, saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan dan sayapun akan diberkati berlimpah.

Deklarasi Firman:
Matius 22 : 37 : Jawab Yesus kepadanya : “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu”.

Doa Hari Ini:
Saya akan merenungkan kasih Tuhan kepada saya. Saya akan merenungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan saya akan bersyukur kepadaNya.

BACAAN ALKITAB: KEJADIAN 29-30