TUTUP CELAH UNTUK BELALANG PELAHAP

Ayat bacaan: Maleachi 3:10-12.

Ayat kunci: Maleachi 3:11: ”Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur dipadang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam”.

Persyaratan utama agar berkat Tuhan yang diberikan kepada kita tidak dicuri oleh belalang pelahap adalah apabila kita setia memberikan persepuluhan setiap kali kita menerima upah dari hasil kerja kita. Persyaratan lainnya adalah apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam dosa dapat membuka celah bagi belalang pelahap untuk mencuri berkat dari kehidupan anak – anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa tidak ada dosa yang nyata maupun tersembunyi dalam kehidupan kita. Jika kita berdosa, minta ampun dan bertobat dan jangan berdosa lagi, maka setiap celah yang terbuka akan ditutup oleh darah Yesus. Jangan menyalahkan Tuhan apabila ada celah yang terbuka, itu bukan Tuhan yang melakukannya namun kita sendiri yang membukanya. Dan saat iblis melihat celah yang terbuka maka ia akan masuk dalam hidup kita. Marilah kita taat melakukan kedua persyaratan di atas maka akan ada tudung perlindungan Tuhan atas berkat dan kehidupan dari orang-orang yang melakukannya.

Biasakan untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang diterima.

Melakukan Firman:
Saya akan koreksi diri setiap hari sehingga tidak ada celah yang dapat membuat berkat yang telah Tuhan sediakan untuk saya dicuri oleh belalang pelahap.

Deklarasi Firman:
Yeremia 17:7: “Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan “.

Doa Hari Ini:
Saya berdoa agar apa yang dicuri iblis dari kehidupan keluarga saya dikembalikan berlipat kali ganda.

BACAAN ALKITAB: MAZMUR 28-30