TETAP SETIA

RENUNGAN : Ibrani 3 : 7 – 19

Dosa bangsa Israel yang mengakibatkan mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian adalah ketidaksetiaan, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan selama 40 tahun, namun mereka tetap tidak percaya, tetap tidak taat dan memberontak. Mereka bukannya mensyukuri setiap pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, malahan mereka semakin melawan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Bahkan banyak dari mereka malah murtad dan berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Hari ini kita akan menilik hati kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi kita. Apakah tidak ada ‘berhala-berhala’ lain di dalam hati kita, yaitu sesuatu yang lebih utama dibandingkan Tuhan.

DEKLARASI: Mazmur 37 : 3 : Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 39-40