SUKA BERIBADAH

RENUNGAN: Kisah Rasul 1 : 8-14

Untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu banyak berdoa bersama-sama di dalam kesatuan. Ada banyak pekerjaan besar yang menanti kita di depan, di mana kita tidak dapat melakukannya seorang diri, kita perlu anak-anak Tuhan yang lain dan bergandengan tangan memenuhi panggilan Tuhan. Hari-hari terakhir ini janganlah kita  meninggalkan persekutuan ibadah yang ada, malah firman Tuhan mengingatkan untuk kita semakin giat melakukannya, semakin giat bersekutu satu dengan yang lain, dan semakin giat berdoa bersama-sama. Lakukan doa bersama-sama di mana saja, bahkan di tempat kerja kita, di sekolah kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita.

DEKLARASI: Ibrani 10:25: Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita … tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YESAYA 1-2