SEKALI LAGI, MANUSIA BARU

Ayat bacaan : Kolose 3 : 12 – 25

Ayat kunci : Kolose 3 : 14 : Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan
Rasul Paulus melanjutkan pengajarannya tentang manusia baru di dalam Kolose pasal 3. Agar kita dapat menjadi manusia baru yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran, maka kita perlu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup mengasihi sesama kita, kita tidak dapat mengasihi yang lain dengan kekuatan kita sendiri, apalagi mengampuni yang bersalah. Kita perlu senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan, minta Tuhan senantiasa mencurahkan kembali kasihNya bagi kita. Apabila kasih Tuhan memenuhi kita, kita dapat dengan mudah menjaga hati kita, dan dengan kerendahan hati dapat saling mengampuni. Kita perlu menjaga agar damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan mudah tersinggung dan marah dengan orang lain. Kristus harus betul-betul bertahta dan memerintah di dalam hati kita, sehingga damai sejahtera Kristus terus ada di dalam hati kita.

Senantiasa minta kasih TUhan dicurahkan di dalam hati kita, sebab hanya itu kekuatan kita untuk mengasihi sesama kita, jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri.

Melakukan Firman :
Saya akan merenungkan firman hari ini dan juga akan mulai melakukannya sepanjang hari ini.

Deklarasi Firman :
Kolose 3 : 15 : Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.

Doa Hari Ini :
Saya akan berdoa puasa dan berdoa keliling di sekolah saya, tempat pekerjaan saya, neighborhood saya sampai terjadi united prayer di situ, kelompok-kelompok doa akan terjadi.

BACAAN ALKITAB: YESAYA 39-43