SADARI KUASANYA

RENUNGAN: Efesus 1 : 18 – 23

Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak si iblis dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita lagi. Betapa hebat dan dasyatnya kuasaNya. Kalau kita menyadari sepenuhnya dan menggunakan kuasa tersebut maka hidup kita akan mengalami kemenangan senantiasa sebab iblis tidak dapat membahayakan kita lagi. Bagaimana kita dapat menggunakan kuasaNya yang hebat itu? Jawabannya adalah melalui doa-doa kita, yaitu doa peperangan dan doa deklarasi firman Tuhan. Doa peperangan adalah doa untuk mengikat dan menghancurkan kekuatan si iblis dan doa deklarasi firman Tuhan adalah doa untuk melepaskan berkat Tuhan di dalam hidup kita, Matius 16 : 19.

DEKLARASI: Lukas 10:19: Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tak ada yand akan membahayakan kamu.

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 67-69