PEGANG JANJINYA

RENUNGAN : Yakobus 1:1-8

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan datang kepada kita dalam hidup ini. Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan dan yakin bahwa janji-Nya “Ia tidak akan meninggalkan kita” akan menyertai kita, Ibrani 13:5b. Orang yang mengandalkan Tuhan dengan setia diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Contohlah kehidupan Daud. Ia adalah seorang penyembah, pahlawan yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan singa dan beruang yang menyerang domba gembalaannya. Daud pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yaitu pada waktu dia di kejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kadang kala ia tidak kuat untuk menghadapi hidup. Tetapi pada masa dia takut dia tahu sumber kekuatannya adalah Tuhan semesta alam. Agar kita dapat menjadi kuat senantiasa, kita perlu berpegang teguh kepada janji Tuhan dan tidak ragu sedikitpun.

DEKLARASI: Yesaya 40:29 : “Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.”

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 21-23