MELAKUKAN APA YANG BENAR

RENUNGAN : Roma 12:1-2, Mazmur 26

Salah satu tanda dari kedewasaan rohani adalah dapat melakukan apa yang benar. Seorang anak Tuhan yang dewasa rohani akan menggunakan patokan Firman Tuhan dalam segala hal. Ia akan menimbang apakah keinginannya, keputusannya atau perbuatannya bertentangan atau tidak dengan Firman Tuhan. Roma 12: 2 mengatakan “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah; apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna”. Pembaharuan budi hanya dapat terjadi kalau kita rajin membaca Firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semakin rajin bersekutu dengan Tuhan dan membaca FirmanNya sehingga kita dapat melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan.

DEKLARASI : Mazmur 26:3:” Sebab mataku tertuju pada kasih setiaMu, dan aku hidup dalam kebenaranMu”.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 140-141