KUDUSKAN DIRIMU

Ayat bacaan : Yosua 5 : 1-9

Ayat kunci : Yosua 5 : 9 : Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu.” Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.

Terbelahnya sungai Yordan dan runtuhnya tembok Yerikho adalah sebuah mujizat besar yang membuktikan pembelaan Tuhan atas bangsa Israel. Namun peristiwa besar itu terjadi setelah bangsa Israel sepakat melalui sebuah komitmen untuk menguduskan diri dari kehidupan lama mereka yang penuh dengan dosa dan kompromi kepada kehidupan baru yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengudusan itu dilambangkan dengan penyunatan mereka di Gilgal. Melalui tindakan penyunatan itu kaum Israel melakukan komitmen baru untuk hidup berkenan dan kudus kepada Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Setelah mereka menguduskan dirinya barulah mereka menerima pengurapan baru dari Roh Kudus. Sebagai murid Yesus, kita juga harus memiliki komitmen untuk hidup kudus, dengan menjaga hati, pikiran, perkataan, tubuh dan jiwa kita agar tidak tercemar dari dunia ini, 1 Pet 1 : 14-15. Jika kita mentaatinya maka pengurapan Roh Kudus akan turun dengan limpahnya atas kita sehingga kita akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan.

Pengurapan Roh Kudus hanya dapat kita terima melalui pengudusan hidup kita terlebih dahulu.

Melakukan Firman :
Hari ini saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus menguduskan hidup saya dan saya akan banyak berdoa berbahasa roh.

Deklarasi Firman :
1 Petrus 1 : 16 : Sebab ada tertulis : Kuduslah kamu sebab Aku kudus.

Doa Hari Ini :
Hari ini saya akan ke menara doa dan berdoa bagi Amerika di sana, agar Amerika juga mengalami mujizat Tuhan.

BACAAN ALKITAB: EFESUS 1-3