JALAN, KEBENARAN DAN HIDUP

Ayat bacaan: Kisah 4: 5-12

Ayat kunci: Kisah 4: 12: Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Dosa telah membuat manusia kehilangan hubungan, komunikasi, dan terpisah dari Allah Bapa. Bahkan yang sangat menyedihkan, akibat dosa, manusia hidup dengan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3: 23. Dosa membuat manusia hidup di bawah kutuk dan penghukuman, sehingga kehidupan manusia berada sepenuhnya di bawah kendali dari si jahat yaitu iblis dan menjadi hamba dosa. Manusia membutuhkan keselamatan untuk terhindar dari penghukuman bahkan penghukuman kekal di neraka nanti, untuk terlepas dari tangan iblis, dan untuk bebas dari perhambaan dosa. Namun manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari semuanya itu. Manusia membutuhkan Juruselamat dan Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali kepada Allah Bapa. Yesus Kristuslah jawabannya. Dialah jalan menuju Allah Bapa, Dialah hidup dan melalui Yesus, hidup kita tidak mati lagi dan berada di bawah penghukuman dan keterikatan dosa namun memperoleh hidup yang kekal. Melalui karya salibNya iblis telah dikalahkan sekali dan untuk selamanya. Terpujilah Tuhan.

Yesus lahir untuk mati dan menjadi Juruselamat dunia, menjadi penghubung antara manusia dengan Bapa dan menjadi pembela antara manusia dengan iblis.

Melakukan Firman:
Di minggu Natal ini saya akan membawa paling tidak satu jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan daripadaNya.

Deklarasi Firman:
Yohanes 14: 6: Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Doa Hari Ini:
Di hari Natal ini saya akan banyak berdoa berbahasa roh dan masuk di dalam doa-doa peperangan dan deklarasi dan berdoa bagi sekolah, kantor dan keluarga saya.

BACAAN ALKITAB: MAZMUR 120-121