IKUTLAH AKU

Ayat bacaan : Yohanes 21 : 1-14, 19

Ayat kunci : Yohanes 21 : 19 : … Ia berkata kepada Petrus : “Ikutlah Aku”.

Setelah kebangkitan Yesus, Ia masih memberikan kesempatan dan waktu bagi murid-muridNya untuk bersama-sama dengan Dia sebelum Ia betul-betul meninggalkan mereka dan naik ke surga. Pada suatu hari Yesus menampakan diri kepada beberapa muridNya yang sedang menjala ikan, di mana salah satunya terdapat Petrus. Ia makan sarapan bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Setelah selesai sarapan Yesus berbincang-bincang dengan Petrus. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang Ia katakan kepada Petrus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata “Ikutlah Aku”. Apa artinya mengikut Yesus ? Artinya kita rela untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak lagi berjalan sesuai dengan keingingan kita dan tujuan yang kita mau, namun kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan dan tujuan Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, kita berserah kepada Tuhan. Keliatannya seperti sesuatu yang tidak enak, namun apabila kita mengerti betul bahwa keinginan dan tujuan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita maka kita akan dengan sukacita dan sukarela mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya segala sesuatunya akan menjadi enak dan penuh berkat.

Berjalanlah bersama dengan Yesus maka kita tidak akan pernah tersesat di dalam hidup ini.

Melakukan Firman :
Hari ini saya akan berdoa dan belajar untuk berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Apapun yang saya akan kerjakan di dalam hidup ini tak lupa saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan.

Deklarasi Firman :  
Mazmur 37 : 23-24 : TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya.

Doa Hari Ini :
Hari ini saya juga akan berdoa bersama dengan keluarga dan mendoakan VIP List keluarga kami yang belum mengenal Tuhan agar Tuhan menjamah hati mereka.

BACAAN ALKITAB: KELUARAN 29-31