DAMAI SEJAHTERA

RENUNGAN : Galatia 5 : 22, Yohanes 14:15-27.

Arti kata damai sejahtera adalah ketenangan dan kedamaian. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dihati kita masing-masing sebagai anak-anakNya, tetapi seringkali damai sejahtera itu hilang dari hati kita. Ada beberapa penyebab dari hilangnya damai sejahtera dari hati kita, yang pertama adalah adanya ketidak benaran atau dosa dalam hidup kita, Yesaya 32:17. Rasa berdosa tersebut akan membuat kita tidak damai. Kita harus segera bertobat agar damai sejahtera itu kembali lagi. Penyebab lain adalah dicurinya damai sejahtera kita oleh iblis. Iblis akan mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran negatif dimana akhirnya kita akan kehilangan damai sejahtera itu. Hal lain yang membuat hati kita dapat terus dipenuhi damai sejahtera adalah hidup melekat kepada Tuhan dan selalu memuji dan menyembah Tuhan.

DEKLARASI : Yesaya 32:17: Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TAWARIKH 24-27