SEKALI LAGI DOA KELILING

RENUNGAN: Yosua 2: 1 – 3, Bilangan 13 : 17-20.

Sebelum Yosua melakukan doa keliling dan penyerangan atas kota Yerikho, ia mengutus 2 orang mata-mata untuk mengamati kota itu. Bagaimana keadaan bangsanya, kuat atau lemah. Bagaimana keadaan kotanya, berkubu atau tidak. Demikian pula yang dilakukan Musa pada waktu hendak merebut tanah perjanjian. Setiap kali bangsa Israel hendak menyerang suatu kota, mereka mengintai kota itu agar mereka mengetahui kondisi kota tersebut. Demikian juga dengan kita, apabila hendak melakukan doa keliling. Kita perlu menentukan terlebih dahulu tempat yang akan kita doakan, apakah itu rumah kita, sekolah, atau tempat pekerjaan. Kemudian barulah kita menyelidiki tempat tersebut dengan melakukan pemetaan rohani (spiritual mapping). Kita dapat melakukan riset atas tempat tersebut berdasarkan sejarahnya, kondisi tempat tersebut ataupun berdasarkan tuntunan Tuhan. Setelah itu barulah kita berdoa keliling.

DEKLARASI:  Yosua 1: 9 : Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AMSAL 20-22