MUJIZAT TERBESAR

RENUNGAN : Yesaya 9 : 1-6

Peristiwa Natal membuat kita merenungkan mujizat terbesar dari Allah kepada umat manusia yaitu diberikanNya anakNya yang tunggal Yesus Kristus bagi kita. Dan barangsiapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal di surga nanti, dan selama hidup di duniapun akan mengalami berkat dan kemenangan serta kuasaNya yang dasyat, Yohanes 10:10. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada hidup yang kekal dan tidak ada mujizat yang terbesar daripada hadirnya Juruselamat di dalam hidup kita. Iblis tidak dapat lagi menguasai hidup kita, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari cengkeramannya melalui kematianNya di kayu salib dan kebangkitanNya. Apabila kita percaya kepadaNya dan kepada karya salibNya, kita menjadi umat yang merdeka, bebas dan penuh kuasa serta kemenangan.

DEKLARASI : Yohanes 3 : 16 : Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: HABAKUK 1-3