JALAN, KEBENARAN DAN HIDUP

RENUNGAN : Kisah 4 : 5-12

Dosa telah membuat manusia kehilangan hubungan, komunikasi, dan terpisah dari Allah Bapa. Dosa membuat manusia hidup di bawah kutuk dan penghukuman, sehingga kehidupan manusia berada sepenuhnya di bawah kendali dari si jahat yaitu iblis dan menjadi hamba dosa. Manusia membutuhkan keselamatan untuk terhindar dari penghukuman bahkan penghukuman kekal di neraka nanti, untuk terlepas dari tangan iblis, dan untuk bebas dari perhambaan dosa. Namun manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari semuanya itu. Manusia membutuhkan Juruselamat dan Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali kepada Allah Bapa. Yesus Kristuslah jawabannya. Dialah jalan menuju Allah Bapa. Dialah hidup dan melalui Yesus, hidup kita tidak mati lagi dan berada di bawah penghukuman dan keterikatan dosa namun memperoleh hidup yang kekal.

DEKLARASI : Yohanes 14 : 6 : Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: ZEFANYA-HAGAI