KUASA KESATUAN

RENUNGAN : Matius 18 : 15-20

Ada kuasa yang besar di dalam kesatuan. Tuhan Yesus menasihatkan murid-murid-Nya bahwa saat mereka bersatu atau sepakat maka segala permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Firman Tuhan mengatakan dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama Ku, Tuhan Yesus akan hadir ditengah-tengah kita. Jika Tuhan Yesus hadir dalam mezbah keluarga kita dan dalam pertemuan ibadah, pasti akan terjadi mujizat. Kesatuan hati memiliki nilai istimewa di mata Tuhan, karena kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat mengerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Bangunlah hubungan yang baik dan binalah kesatuan dengan Tuhan maupun dengan sesama, maka apa yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian kita.

DEKLARASI : 1 Korintus 4 : 20 : “Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.”

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 16-20