KEJAHATAN VS KEJAHATAN

Ayat bacaan : Roma 12 : 17-21

Ayat kunci : Roma 12 : 17 : Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!

Tuhan Yesus adalah teladan kita yang utama. Ia senantiasa memberikan kita contoh yang baik yang patut kita turuti sebagai pengikut-pengikutNya. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menghadapi sesama manusia yang membenci Dia. Ia tidak membalas kejahatan yang dilakukan musuh-musuhNya dengan kejahatan lagi, namun Ia membalasnya dengan kebaikan. Seperti contoh yang dilakukannya kepada Yudas muridNya yang menghianatiNya. Ia justru membasuh kakinya seperti yang Ia lakukan juga kepada murid-muridNya yang lain. Ia tidak membedakan kelakuannya terhadap Yudas, Ia memperlakukannya sama seperti kepada murid-muridNya yang lain. Ia membenci dosa namun Ia mengasihi manusia yang berdosa. Kebaikan Tuhan Yesus di dalam membalas kejahatan Yudas, membuat persatuan tetap terjadi di antara murid-muridNya pada waktu itu. Seandainya Tuhan menegor dan menghukum Yudas pada waktu itu, pasti terjadi perpecahan di antara murid-murid Yesus, akan ada yang memihak Tuhan Yesus dan ada juga yang akan memihak Yudas, karena pada masa itu Yudas belum kelihatan kejahatannya di tengah-tengah murid-muridNya. Tuhan menjaga kesatuan di antara mereka, agar mereka dapat tetap kuat menghadapi goncangan yang besar yang akan mereka hadapi pada waktu Tuhan akan disalibkan nanti.

Lawanlah kejahatan dengan kebaikan maka kebaikan akan muncul seperti terang dan unity yang membawa mujizat akan terjadi .

Melakukan Firman :

Apabila ada orang-orang yang hari-hari ini melakukan kejahatan kepada saya, saya akan berdoa dan mengampuni mereka karena saya percaya Tuhan akan membela saya.

Deklarasi Firman :

Roma 12 : 21 : Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!

Doa Hari Ini :

Saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus membuka kesempatan-kesempatan bagi saya untuk mulai bersaksi bagi VIP List saya dan mengucapkan kata-kata berkat bagi setiap orang yang saya jumpai hari ini.

BACAAN ALKITAB: 2 KORINTUS 1-3

0 Comments

Add a Comment