DAMAI SEJAHTERA TUHAN

RENUNGAN : Yohanes 20 : 19 – 23

Tiga hari setelah kematian Yesus, murid-murid Tuhan berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci rapat. Mereka sangat ketakutan dengan orang-orang Yahudi yang akan menangkap mereka karena mereka adalah pengikut Yesus. Namun secara tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata“Damai sejahtera bagi kamu“. Tuhan memberikan damai sejahteraNya yang melampaui segala akal untuk menenangkan hati murid-muridNya yang sedang ketakutan. Semua perasaan takut yang memenuhi hati murid-muridNya digantikan dengan kasih Tuhan yang sejati, dan kasih ini melenyapkan segala ketakutan mereka. Demikian dengan kita, anugerahTuhan dan damai sejahteraNya akan senantiasa menyertai kita bahkan sampai kepada kesudahan jaman.

DEKLARASI: 1 Yohanes 4:18: Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,sebab ketakutan mengandung hukuman & barangsiapa takut,ia tidak sempurna di dalam kasih.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: FILIPI 3-4