CHOSEN GENERATION

RENUNGAN :  1 Petrus 2 : 9-10,  Ulangan 7 : 6

Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita dibenarkanNya dan menjadi umat kepunyaanNya yang kudus. Kita ditentukan oleh Tuhan menjadi umat pilihanNya dengan tujuan untuk memberitakan Yesus dan untuk menjadi terangNya sehingga bangsa-bangsa akan datang kepada Dia. Hari ini Tuhan akan mengurapi kita dengan kuasaNya agar kita dapat besaksi dengan berani dan disertai tanda-tanda heran serta dipenuhi hikmat Tuhan. Ia juga akan mengurapi kita dengan kasihNya agar kita senantiasa berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan akan memakai kita menjadi teman sekerjaNya. Perluas kapasitas hidup kita agar Ia dapat memakai kita secara maksimal. Jagalah agar roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Sekaranglah waktunya !

DEKLARASI: 1 Petrus 2 : 9 : Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: YEREMIA 33-35