SUARA TUHAN

RENUNGAN : 1 Samuel 3 : 1-10

Tuhan dapat berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Ia dapat berbicara melalui firmanNya, Mazmur 119 : 105. Di saat membaca firmanNya kita seringkali merasakan tuntunan atau teguran dari firman tersebut. Tuhanlah yang memberi kita pengertian dan petunjuk untuk melaksanakannya. Kita dapat merasakan rhema di hati kita, di mana ada firman yang secara khusus berbicara di hati. Tuhan juga dapat berbicara melalui suara hati kita sebab Ia berdiam di dalam hati kita, Yohanes 14 : 17. Tuntunan ataupun tegoran yang kita dengar melalui suara hati apabila berasal dari Tuhan pasti tidak akan bertentangan dengan firmanNya. Tuhan juga dapat berbicara melalui sesama anak Tuhan, Ibrani 10 : 24-25. Melalui kotbah, konseling, bahkan sikap hidup mereka.

DEKLARASI: Yohanes 10 : 2 : Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 11-13