RAJA YOSAFAT

Ayat bacaan : 2 Tawarikh 20 : 1 – 28

Ayat kunci : 2 Tawarikh 20 : 22 : Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.

Raja Yosafat adalah salah seorang dari raja Yehuda yang ternama pada jamannya. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan memerintah bangsanya sesuai dengan perintah Tuhan. Suatu saat di masa pemerintahannya bangsa Amon dan Moab hendak menyerang Yehuda. Raja Yosafat segera mengumpulkan rakyatnya untuk berdoa berpuasa bersama dan mencari wajah Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka dan berpesan agar mereka tidak menjadi takut, sebab Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Keesokan harinya mereka pergi ke medan perang dengan bersukacita sambil memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Dan luar biasa, pada waktu mereka memuji Tuhan dan bersorak sorai, Tuhan memukul kalah musuh-musuh mereka. Mereka mengalami kemenangan yang besar, bahkan mereka dapat menjarah harta kekayaan musuh-musuh mereka selama 3 hari!

Kuasa pujian dan penyembahan dapat meruntuhkan benteng-benteng musuh dengan sekejap.

Melakukan Firman :
Saya akan menghadiri Harp & Bowl Night setiap bulan dengan setia karena saya percaya pujian penyembahan yang saya naikan akan membawa lawatan Tuhan dalam hidup saya.

Deklarasi Firman :
Kisah Rasul 16 : 25-26 : Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah … Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.

Doa Hari Ini :
Saya akan berdoa bersama keluarga dan menaikan puji-pujian & penyembahan.

BACAAN ALKITAB: 1 YOHANES 4-5