KEJAHATAN VS KEJAHATAN

RENUNGAN:  Roma 12: 17-21

 Tuhan Yesus adalah teladan kita yang utama. Ia senantiasa memberikan kita contoh yang baik yang patut kita turuti sebagai pengikut-pengikutNya. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menghadapi sesama manusia yang membenci Dia. Ia tidak membalas kejahatan yang dilakukan musuh-musuhNya dengan kejahatan lagi, namun ia membalasnya dengan kebaikan. Seperti contohnya yang dilakukannya kepada Yudas muridNya yang menghianatinya. Ia justru membasuh kakinya seperti yang Ia lakukan juga kepada murid-muridNya yang lain. Ia tidak membedakan kelakuannya terhadap Yudas, ia memperlakukannya sama seperti kepada murid-muridNya yang lain. Ia membenci dosa namun Ia mengasihi manusia yang berdosa. Kebaikan Tuhan Yesus di dalam membalas kejahatan Yudas, membuat persatuan tetap terjadi di antara murid-muridNya pada waktu itu. Seandainya Tuhan menegor dan menghukum Yudas pada waktu itu, pasti terjadi perpecahan di antara murid-murid Yesus, akan ada yang memihak Tuhan Yesus dan ada juga yang akan memihak Yudas, karena pada masa itu Yudas belum kelihatan kejahatannya di tengah-tengah murid-muridNya. Tuhan menjaga kesatuan di antara mereka, agar mereka dapat tetap kuat menghadapi goncangan yang besar yang akan mereka hadapi pada waktu Tuhan akan disalibkan nanti.

 DEKLARASI:  Roma 12: 21: Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!

 TINDAKAN: Apabila ada orang-orang yang hari-hari ini melakukan kejahatan kepada saya, saya akan berdoa dan mengampuni mereka karena saya percaya Tuhan akan membela saya

 DOA: Saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus membuka kesempatan-kesempatan bagi saya untuk mulai bersaksi bagi VIP List saya dan mengucapkan kata-kata berkat bagi setiap orang yang saya jumpai hari ini