HIDUP SESUAI FIRMAN

RENUNGAN : 2 Timotius 2 : 14-26 ; 2 Timotius 3

Keadaan dunia di akhir jaman tidak akan semakin baik bahkan akan semakin buruk. Paulus mengingatkan kita untuk semakin menjaga kekudusan hidup kita, menjauhi hawa nafsu kedagingan kita, hidup di dalam kasih dan menghasilkan buah-buah Roh, seperti kesabaran, kelemahlembutan, penguasaan diri, dll. Hati-hati dengan komunitas yang tidak mengenal Tuhan yang akan menyeret kita untuk hidup di dalam dosa. Mereka tidak dapat diajar kebenaran dan iman mereka tidak tahan uji. Apabila kita bergaul dengan mereka maka hal yang sama akan kita alami. Untuk tetap bertahan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya kita perlu hidup di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam firmanNya. Sebab firmanNya akan mengajar kita, menegor kita apabila kita melakukan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita yang tidak sesuai firman.

DEKLARASI: 2 Timotius 3 : 16 : Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TAWARIKH 8-10