DOA BERSAMA

RENUNGAN: Kisah Rasul 1: 4-9, Kisah Rasul 2: 1-4

Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan sebelum kenaikanNya ke sorga, selama 40 hari Yesus menampakan diri kepada murid-muridNya. Pada waktu Yesus sedang menampakan diri, Ia memberi pesan kepada mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa yaitu mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Pada waktu itu ada sekitar 500 murid-murid yang mendengarkan pesan itu, 1 Kor 15: 6. Setelah Yesus memberikan pesan itu, Ia terangkat ke surga. Murid-murid kembali ke Yerusalem dan mulai menanti-nantikan janji Tuhan, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Namun setelah ditunggu-tunggu janji Tuhan tidak kunjung datang juga, sebagian besar dari murid-murid yang ada mulai meninggalkan perkumpulan doa tersebut. Sehingga pada akhirnya hanya tertinggal 120 murid yang tetap berdoa dan menantikan janji Tuhan, Kis 1: 15. Pada hari kesepuluh mereka berdoa, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka, dan mereka dibaptis Roh Kudus serta dipenuhi kuasa Roh Kudus. Melalui firman hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa apabila Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, nantikanlah dengan tekun dalam doa bersama-sama, sebab lawatan Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Kalau kita dalam kondisi sedang tidak menantikan, maka lawatan itu akan terlewat dari hidup kita, persis seperti 380 murid yang ‘miss the moment’ akan lawatan Roh Kudus yang turun hari itu.

DEKLARASI: Kisah 1: 14: Mereka semua bertekun dgn sehati dalam doa bersama-sama…

TINDAKAN: Hari ini saya akan mulai berdoa dengan setia di dalam mezbah keluarga, kami akan sehati dalam doa bersama-sama menantikan lawatan Tuhan atas keluarga kami

DOA: Saya akan melakukan puasa setiap minggu sekali dan sambil berpuasa saya akan berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa