BERKAT MELIMPAH

RENUNGAN : Kisal Para Rasul 2 : 44-47 ; Mazmur 133 : 1-3

Hidup dalam kesatuan akan membuka saluran berkat Tuhan untuk mengalir ke dalam rumah Tuhan dan ke dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka jikalau ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa, sehingga orang percaya tidak dapat mengalami berkat yang turun dari Bapa di sorga. Dalam ayat bacaan kita di atas gereja mula-mula mengalami berkat pada waktu mereka tinggal dalam persatuan. Tuhan menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan setiap hari. Bukankah ini hal yang dasyat ? Berkat yang luar biasa dialirkan oleh Tuhan bagi kita yang mau memelihara persatuan dan kesatuan, di mulai dari keluarga, gereja Tuhan, tempat kita bekerja, di sekolah, bahkan di bangsa tempat kita tinggal.

DEKLARASI : Ulangan 28 : 6 : “Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.”

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TAWARIKH 1-5