SEKALI LAGI, MANUSIA BARU

RENUNGAN : Kolose 3 : 12 – 25

Agar kita dapat menjadi manusia baru yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran, maka kita perlu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup mengasihi sesama kita. Kita tidak dapat mengasihi yang lain dengan kekuatan sendiri, apalagi mengampuni yang bersalah. Apabila kasih Tuhan memenuhi kita, kita dapat dengan mudah menjaga hati kita, dan dengan kerendahan hati dapat saling mengampuni. Kita perlu menjaga agar damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hati, sehingga kita tidak akan mudah tersinggung dan marah dengan orang lain. Kristus harus betul-betul bertahta dan memerintah di dalam hati, sehingga damai sejahtera Kristus terus ada di dalam hati kita.

DEKLARASI: Kolose 3 : 15 : Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 SAMUEL 28-31