PENGUDUSAN DIRI

RENUNGAN : Yosua 5 : 1-9

Terbelahnya sungai Yordan dan runtuhnya tembok Yerikho adalah sebuah mujizat besar yang membuktikan pembelaan Tuhan atas bangsa Israel. Namun peristiwa besar itu terjadi setelah bangsa Israel sepakat melalui sebuah komitmen untuk menguduskan diri dari kehidupan lama mereka yang penuh dengan dosa dan kompromi kepada kehidupan baru yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengudusan itu dilambangkan dengan penyunatan mereka di Gilgal. Setelah mereka menguduskan dirinya barulah mereka menerima pengurapan baru dari Roh Kudus. Sebagai murid Yesus, kita juga harus memiliki komitmen untuk hidup kudus, dengan menjaga hati, pikiran, perkataan, tubuh dan jiwa kita agar tidak tercemar dari dunia ini. Jika kita mentaatinya maka pengurapan Roh Kudus akan turun dengan limpahnya atas kita sehingga kita akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan.

DEKLARASI: 1 Petrus 1 : 16 : Sebab ada tertulis : Kuduslah kamu sebab Aku kudus

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: ESTER 1-5