KUAT DALAM TUHAN

RENUNGAN : Yakobus 1:3-4, Amsal 24:10, Ibrani 13 : 5

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan datang kepada kita dalam hidup ini. Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan, memandang Dia sebagai perlindungan kita, berseru kepada-Nya dan yakin bahwa janji-Nya “Ia tidak akan meninggalkan kita” itu benar. Orang yang mengandalkan Dia dengan setia, diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Daud adalah seorang penyembah, sejak kecil dia pandai bermain kecapi, pahlawan yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan singa dan beruang yang menyerang domba gembalaannya. Daud pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yaitu pada waktu dia di kejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kadang kala ia tidak kuat untuk menghadapi hidup. Tetapi pada masa dia takut dia selalu mengatakan: “Aku percaya kepadaMu”. Dia tahu sumber kekuatannya adalah Tuhan semesta alam.

DEKLARASI : Yes 40:29 : “Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.”

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YEHEZKIEL 25-28