KUASA UNTUK MENCIPTA

RENUNGAN : Kejadian 1 : 1 – 25, Roma 4 : 17, Yosua 1 : 8

Ada kuasa di balik doa deklarasi firman. Tuhan melakukan penciptaan alam semesta ini hanya melalui ucapan perkataan saja. Pada waktu penciptaan, pada mulanya yang ada hanyalah kegelapan meliputi bumi. Lalu Tuhan katakan kepada kegelapan itu “Jadilah Terang”. Lalu terang itu jadi. Kemudian Tuhan katakan “Jadilah cakarawala/langit” lalu langit itu jadi. Demikian seterusnya penciptaan yang terjadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataanNya. Sejak kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, maka Roh KudusNya tinggal di dalam hati kita. Berarti apabila kita mengucapkan firman Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita juga ikut mengucapkan firman itu sehingga terjadilah apa yang kita ucapkan itu. Kuasa penciptaan ada di dalam mulut kita. Apapun firman yang kita ucapkan akan terjadi bahkan apa yang tidak ada, melalui deklarasi firman kita menjadi ada.

DEKLARASI: Yosua 1 : 8 : Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya …

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : ULANGAN 1-3