KUASA MENGIKAT DAN MELEPASKAN

RENUNGAN: Matius 6: 9-13

Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridNya bagaimana untuk dapat berdoa dengan benar. Ia mengajarkan Doa Bapa Kami kepada mereka. Di situ Tuhan memberikan langkah-langkah untuk berdoa sesuai kehendak Bapa. Selain doa pengagungan dan ucapan syukur (ayat 9,10), juga ada doa permohonan (ayat 11), doa pengakuan dosa serta doa syafaat bagi orang lain (ayat 12) dan doa mempraktekan kuasa Tuhan (ayat 13). Yesus mengajarkan bahwa kita perlu mempraktekan kuasa Tuhan melalui doa-doa peperangan melawan si jahat dan doa-doa deklarasi firman dan berkat Tuhan. Dalam Matius 16: 19, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita berupa kunci Kerajaan Sorga. Pakailah itu untuk mengikat iblis dan melepaskan firman Tuhan. Praktekan kuasa Tuhan dengan berdoa mematahkan dan menghancurkan pekerjaan iblis dan mendeklarasikan firman Tuhan dan mengucapkan berkat Tuhan.

DEKLARASI: Matius 16: 19: Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga

TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AMSAL 9-12